>

Choroby

11Chorób układu nerwowego znanych jest mnóstwo. Do grupy tej należy bezmózgowie. Jest to choroba śmiertelna objawiająca się tym, że mózgowia albo wcale nie ma, albo jest, jednakże w bardzo szczątkowej postaci. Co dokładnie jest przyczyną powstawania tej choroby, tego dokładnie nie wiadomo, jednakże nie jest wykluczone, iż mogą to być czynniki o podłożu genetycznym albo też środowiskowym. Wyodrębnić można – jak już było powyżej wspomniane – bezmózgowie całkowite oraz częściowe. W tym pierwszym przypadku wada powstaje, zanim ludzki płód ukończy trzy tygodnie. Towarzyszy jej zazwyczaj również szereg innych wad. Nie ma tutaj możliwości, ażeby płód urodził się żywy. Jeżeli natomiast chodzi o bezmózgowie częściowe, to kształtuje się ono pomiędzy trzecim a czwartym tygodniem istnienia płodu. Po urodzeniu przeżywa on co najwyżej parę godzin, bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że mowa w tym przypadku o dniach. Ryzyko przy każdej kolejnej ciąży jest coraz większe, dlatego musi być to dobrze przemyślane. Choroba Alzheimera jest jedną z chorób układu nerwowego, o której usłyszeć można stosunkowo często. Polega ona na postępującej degeneracji układu nerwowego. Swoją nazwę zawdzięcza ona Aloisowi Alzheimerowi – niemieckiemu naukowcowi, który opisał ją w pierwszych latach minionego stulecia. Choroba ta objawia się tym, że występuje tutaj otępienie. Najczęściej dotyka ludzi, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat. Szacuje się, iż w naszym kraju z jej powodu cierpi przeszło dwieście tysięcy pacjentów. Im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko zachorowania. Ponieważ przyczyny występowania choroby Alzheimera nie są współcześnie znane, nie ma w związku z tym metody pozwalającej ją wyleczyć. Podobnie dzieje się z samym procesem starzenia się – nie ma możliwości zatrzymania go, ale da się go spowolnić. Trzeba jedynie przestrzegać odpowiednich zasad. Choroba Alzheimera dotyka nie tylko samego pacjenta, ale również jego najbliższe otoczenie, bez pomocy którego chory nie jest w stanie funkcjonować.