>

Groźne schorzenia

13W okresie wiosenno-letnim, kiedy bardzo lubimy wypoczywać na łonie natury, powinniśmy zwracać baczną uwagę na kleszcze. Pajęczaki te przenoszą wiele bardzo niebezpiecznych chorób – jedną z nich jest kleszczowe zapalenie mózgu zaliczane do grupy chorób układu nerwowego. Jest to schorzenie wirusowe. W naszym kraju z każdym rokiem niestety systematycznie wzrasta liczba przypadków zachorowań na nie. Zapaść na tę chorobę mogą osoby w bardzo zróżnicowanym wieku – dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Choroba może mieć także rozmaity przebieg – u jednych jest on łagodny, u innych objawy są znacznie bardziej wyraziste i silne. W wielu przypadkach przebieg ów bywa ciężki. Zakażenie potwierdzić można tylko i wyłącznie poprzez wykonanie badania krwi. Nie udało się do tej pory opracować przyczynowego leczenia tej choroby, a leczyć się objawy, jakie wywołał wirus. Niesamowicie istotną rolę odgrywa w tym miejscu profilaktyka. Trzeba przestrzegać kilka zasad przy odwiedzaniu miejsc, gdzie są kleszcze. Kiedy mowa jest o migrenach, najczęściej się mówi o nich w odniesieniu do kobiet. Jest to bowiem schorzenie, które zdecydowanie częściej dotyka panie aniżeli mężczyzn. Pod pojęciem migreny rozumieć należy szczególną odmianę bólu głowy – ma on pulsujący charakter powtarza się. Zróżnicowany jest stopień jego nasilenia, a także częstotliwość, z jaką się pojawia oraz sam czas jego trwania. Czynnikami wpływającymi na jego nasilenie są fizyczny wysiłek oraz nadmierne emocje. Cierpiącej na nią osobie migrena potrafi dać bardzo solidnie w przysłowiową kość. Taki ból bywa bowiem nie do zniesienia. Migrenę się dziedziczy. Znanych jest obecnie kilka jej rodzajów. Można w tym miejscu zatem wymienić między innymi migrenę z aurą, okoporaźną, porażenną czy też stan migrenowy. W leczeniu migreny zastosowanie znajdują rozmaite leki. Jedne przerywają napady bólu, inne natomiast zapobiegają im. Poza tym z pomocą mogą przyjść pacjentom także medytacje oraz akupunktura. Nie da się jednak całkowicie tego wyleczyć. Jedną z bardziej znanych chorób układu nerwowego jest padaczka. Określana jest ona również mianem epilepsji. Jest to choroba złożona, charakteryzująca się rozmaitą etiologią. Cechuje ją występowanie napadów padaczkowych, które z kolei stanowią efekt zaburzeń, jakie pojawiają się w mózgu. Mają one charakter przejściowy. Szacuje się, iż w naszym kraju cierpi z powodu padaczki niemalże jeden procent ludności – w przeliczeniu daje to jakieś czterysta tysięcy pacjentów. W zdecydowanej większości przypadków – a mowa tutaj o przeszło osiemdziesięciu ich procentach – na padaczkę chorują młode osoby, takie, które nie liczą sobie więcej aniżeli dwadzieścia lat. Wyszczególnia się obecnie trzy podstawowe rodzaje padaczkowych napadów, a mianowicie – padaczki częściowe, uogólnione oraz nie sklasyfikowane. Przyczyn tej choroby jest wiele, dla przykładu zmiany hormonalne, urazy mózgu, zmiany emocjonalne i stany gorączkowe. Przy leczeniu zastosowanie znajdują różne leki i metody, zależnie od rodzaju choroby.