>

Nałóg papierosowy

28Niewinna roślina i nałogi Tytoń to różny kontekst użycia. Przede wszystkim jest on palony i ten kontekst jest dominujący w aspekcie tytoniu. Palony jest głównie w formie papierosów ale dość duża ilość osób w poszczególnych krajach pali go także w fajkach. Dodatkowo w niektórych krajach można spotkać dość spore grono osób, które żują tytoń. Bardzo popularna w niektórych regionach, także i w Polsce, choćby w rejonie Kaszub, jest tabaka. Tabaka to tytoń wciągany do nosa, często aromatyzowany i z olejkami. Nie mniej wszystkie te typy, które wymieniliśmy powyżej prowadzą do uzależnienia. Pod względem medycznym najgroźniejsze jest palenie tytoniu, zwłaszcza w formie papierosów, ponieważ dymem fajkowym nie zaciągamy się, a jak się to mówi z fajki się pyka. Tytoń palony uzależnia poprzez zawartość nikotyny, jednak bardziej od fizycznego uzależnienia ważniejsze jest uzależnienie psychiczne, ponieważ to ono najbardziej utrudnia wyjście z nałogu palenia. Istnieją specjalne poradnie pomagające zwalczać palenie, ale także u zwykłego lekarza możemy zasięgnąć podstawowej rady. Zgubne skutki Nałogi to bardzo zgubne w skutkach zagadnienia. Przede wszystkim najbardziej zgubnymi są alkohol oraz narkotyki. Nie mniej także i inne zagadnienia dość mocno potrafią narobić problemów i zniszczyć dotychczasowe życie. Alkoholicy bardzo często to przemoc w rodzinie, brak pracy oraz ogólne problemy z komunikacją z innymi ludźmi. Właściwie bardzo podobnie ma się stan narkomana, chociaż można wskazać pewne różnice, zwłaszcza w ostatnich stadiach nałogu. Wszystkie nałogi są groźne, przykładowo uzależnienie od internetu sprawi, iż rodzina stanie się zaniedbywana, dojdzie do oddalenia się od siebie członków rodziny, a także do powolnego rozkładu wewnątrz niej. Oczywiście należy wspomnieć o fakcie ogromnego zużycia budżetu domowego w niektórych przypadkach nałogu. Narkotyki i alkohol to dwa główne wyznaczniki w tym względzie, ale przykładowo nałóg związany z posiadaniem nowinek technologicznych może doprowadzić do braku funduszy nawet na najbardziej podstawowe zagadnienia domowe czy potrzeby związane z egzystencją.