>

Naprawdę groźne schorzenia

23Glista ludzka jest bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Jak sama nazwa wskazuje występuje jedynie u człowieka, a zarażenie tą chorobą następuje w chwili połknięcia jaj inwazyjnych. Jaja takie powstają podczas wydalenia ich z kałem przez organizm żywiciela. Po dostaniu się jaj do organizmu wylęgają się z nich larwy, które zaczynają wędrówkę po organizmie człowieka powodując zniszczenia wielu organów. Na początek larwy przedostają się przez ścianę jelita grubego do układu krwionośnego, gdzie wędrując wraz z krwią trafiają do wątroby. Dalej podróżując z krwią docierają do serca, skąd przedostają się do pęcherzyków płucnych. Tam następuje przeistoczenie i rozwój larw. Kiedy przedostaną się do układu oddechowego powodują podrażnienia gardła i krtani, wywołują u człowieka odruchy kaszlowe, a w tym czasie następuje połknięcie larwy. W tym momencie larwa ponownie trafia do układu pokarmowego, gdzie następuje ostatni etap rozwoju i larwa osiąga dojrzałość płciową. W czasie swojej wędrówki larwa może powodować wiele zniszczeń, takich jak uszkodzenie jelit. Gruźlica jest chorobą, którą można zarazić się drogą kropelkową, poprzez bliski kontakt z osobą zarażoną. Istnieje jeszcze możliwość zarażenia się poprzez krowie mleko, wtedy mamy do czynienia z gruźlicą bydlęcą. Jest to choroba głównie związana z układem oddechowym człowieka i zazwyczaj atakuje płuca i oskrzela. Do głównych objawów, dzięki którym można rozpoznać zarażenie gruźlicą należą zmęczenie, osłabienie, wysoka temperatura ciała, a nawet utrata masy ciała. Oczywiście największym objawem jest ciągły, przewlekły kaszel oraz najgorszy objaw to plucie krwią. W dawnych czasach najlepszym i jedynie znanym sposobem leczenia gruźlicy był odpoczynek i właściwe odżywianie. W dzisiejszych czasach sposób ten został wyparty przez chemioterapię. Najlepszym sposobem zapobiegania poważnej choroby jest jak najszybsze wykrycie objawów i udanie się do lekarza. Innym sposobem są szczepienia ochronne, które zapobiegają możliwości zarażenia się gruźlicą. Najlepszym sposobem jest unikanie kontaktu z zarażonym człowiekiem, jednak to nie zawsze jest możliwe.