>

Uzależnienia

29Niszcząc ciało i umysł Narkotyki są jednym z najcięższych form nałogów. Chodzi w tym momencie o fakt, iż bardzo mocno uzależniają nie tylko pod względem psychicznym, ale także pod względem uwarunkowań ciała. Związki narkotyzujące powodują bardzo silne zmiany w organizmie człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o dłuższy kontekst nałogu oraz o stosowanie coraz silniejszych środków. W tym zakresie obserwuje się pewną gradacją od w pewnym sensie niewinnej trawki do coraz bardziej mocnych środków, aż do narkotyków tak zwanych twardych oraz końcowy etap narkotyków dożylnych lub podobnych. Narkomania to zatracenie się w rzeczywistości i ogromna ilość pieniędzy przeznaczanych na środki odurzające. Narkoman na głodzie potrafi zrobić komuś krzywdę, a nawet zabić, aby tylko dostać upragnioną działkę. Leczenie jest bardzo trudne i musi być przygotowywane przez specjalistów oraz prowadzone w specjalnych odosobnionych ośrodkach. Leczenie jest długotrwałe i zależy od wielu czynników, a mianowicie od czasu trwania nałogu, własnego samozaparcia oraz od stosowanych rodzajów narkotyków do tej pory. Potrzeba wirtualności Najnowszym rodzajem nałogu to konteksty związane z opcjami elektronicznymi oraz internetem. Jest to bardzo młoda dziedzina, jednakże zebrała już ogromny plon, pożerając miliony ludzi na całym świecie, a stan ten ciągle się pogłębia. Wiele osób, tak samo jak w przypadku i innych nałogów, nie zdaje sobie sprawy, że codzienne użytkowanie internetu wtargnęło już na teren uzależnienia. Także bardzo nietypowym przykładem jest nałóg posiadania jak najnowszych gadżetów elektronicznych. Oczywiście w omawianym temacie najbardziej popularne są uzależnienia związane z internetem, telefonem komórkowym jak i grami. Właśnie gry komputerowe to bardzo duże zagrożenie dla najmłodszych ludzi. Musimy chronić nasze dzieci przed uzależnieniem się i zatraceniem poprzez gry rzeczywistości, dlatego też musimy monitorować nasze pociechy, które są dość bezbronne na marketing gigantów jak i na ogólne oddziaływanie gier oraz szeroko rozumianego internetu. Nie mniej gry to także uzależnienia dorosłych, gry internetowe multiplayer to szczególny przykład na tego typu stany. Chrońmy nasze dzieci Dzieci są bardzo podatne na wpadanie w nałogi. Niewątpliwie im dziecko młodsze, to wskaźnik podatności jest większy, choćby ze względu na mniejszy rozwój psychiczny oraz podatność na perswazyjność choćby reklam. Dodatkowo dzieci nie posiadają jeszcze rozwiniętego zmysłu oddzielania rzeczy dobrych i złych. Powoduje to mocne zatarcie standardowych spojrzeń w tego rodzaju tematykach i aspektach. Dzieci przede wszystkim uzależniają się od gier oraz od internetu. Nieskrępowany świat w tych technologiach powoduje bardzo duże wciągnięcie się i zatracenie linii dzielącej wirtualność z światem rzeczywistym. Niestety starsze dzieci podlegają także nałogom znanym ze świata dorosłego. Chodzi w tym momencie zarówno o nałogi tytoniowe, tak bardzo popularne wśród młodzieży jak i nałogi alkoholowe. Niestety ten stan pogłębia się coraz bardziej i coraz więcej młodzieży, a nawet dzieci wciąga się w tego rodzaju nałogi, wchodząc w dorosłość już z poważnym obciążeniem. Taki start jest bardzo mocno dołujący i może przełożyć się na wiele niepowodzeń w przyszyły dorosłym życiu.